Investor FIZ - Zamiar wykupywania CI w maju 2015

Ogłoszenie 20/2015 z dnia 05/05/2015

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 17/2015 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w maju 2015 roku.