Investor FIZ - Zamiar wykupywania CI w maju 2016

Ogłoszenie 20/2016 z dnia 04/05/2016

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 17/2016 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w maju 2016 roku.