Investor FIZ - Zamiar wykupywania CI w maju 2017

Ogłoszenie 21/2017 z dnia 04/05/2017

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 17/2017 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w maju 2017 roku.