Investor FIZ - Zamiar wykupywania CI w marcu 2017

Ogłoszenie 12/2017 z dnia 02/03/2017

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 10/2017 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w marcu 2017 roku.