Investor FIZ - Zamiar wykupywania CI w październiku 2014

Ogłoszenie 41/2014 z dnia 02/10/2014

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 46/2014 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego we październiku 2014 roku.