Investor FIZ - Zamiar wykupywania CI w październiku 2015

Ogłoszenie 41/2015 z dnia 02/10/2015

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 36/2015 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w październiku 2015 roku.