Investor FIZ - Zamiar wykupywania CI w październiku 2016

Ogłoszenie 40/2016 z dnia 04/10/2016

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 35/2016 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w październiku 2016 roku.