Investor FIZ - Zamiar wykupywania CI w październiku 2020

Ogłoszenie 35/2020 z dnia 02/10/2020

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 32/2020 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w październiku 2020 roku.