Investor FIZ - Zamiar wykupywania CI w sierpniu 2014

Ogłoszenie 34/2014 z dnia 04/08/2014

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 30/2014 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w sierpniu 2014 roku.