Investor FIZ - Zamiar wykupywania CI w sierpniu 2017

Ogłoszenie 33/2017 z dnia 01/08/2017

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 29/2017 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w sierpniu 2017 roku.