Investor FIZ - Zamiar wykupywania CI w sierpniu 2020

Ogłoszenie 29/2020 z dnia 04/08/2020

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 26/2020 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w sierpniu 2020 roku.