Investor FIZ - Zamiar wykupywania CI w styczniu 2016

Ogłoszenie 03/2015 z dnia 05/01/2016

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 3/2016 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w styczniu 2016 roku.