Investor FIZ - Zamiar wykupywania CI w styczniu 2017

Ogłoszenie 03/2017 z dnia 03/01/2017

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 3/2017 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w lutym 2017 roku.