Investor FIZ - Zamiar wykupywania CI w styczniu 2018

Ogłoszenie 03/2018 z dnia 03/01/2018

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 3/2018 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w styczniu 2018 roku.