Investor FIZ - Zamiar wykupywania CI we wrześniu 2014

Ogłoszenie 38/2014 z dnia 02/09/2014

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 33/2014 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego we wrześniu 2014 roku.