Investor FIZ - Zamiar wykupywania CI we wrześniu 2016

Ogłoszenie 35/2016 z dnia 02/09/2016

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 30/2016 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego we wrześniu 2016 roku.