Investor FIZ - Zamiar wykupywania CI we wrześniu 2017

Ogłoszenie 38/2017 z dnia 04/09/2017

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 32/2017 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego we wrześniu 2017 roku.