Investor FIZ - Zamiar wykupywania CI we wrześniu 2020

Ogłoszenie 32/2020 z dnia 02/09/2020

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 29/2020 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego we wrześniu 2020 roku.