Investor FIZ - Zamiar wykupywania CI we wrześniu 2021

Ogłoszenie 38/2021 z dnia 02/09/2021

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 32/2021 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego we wrześniu 2021 roku.