Investor FIZ - Zgromadzenie Inwestorów

Ogłoszenie 39/2021 z dnia 06/09/2021

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 33/2021 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Fundusz”) zawierający informację o mającym miejsce w dniu 03.09.2021 r. Zgromadzeniu Inwestorów Funduszu i podjętych uchwałach.