Investor FIZ - Zwołanie Zgromadzenia Inwestorów

Ogłoszenie 13/2014 z dnia 31/03/2014

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 12/2014 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o wyznaczeniu daty i zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.