Investor Gold FIZ - Daty przekazywania raportów okresowych w 2014

Ogłoszenie 5/2014 z dnia 30/01/2014

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 5/2014 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o datach przekazywania raportów okresowych przez Investor Gold Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w 2014 roku.