Investor Gold FIZ - Daty przekazywania raportów okresowych w 2015

Ogłoszenie 4/2015 z dnia 22/01/2015

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 4/2015 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o informację o datach przekazywania raportów okresowych przez Investor Gold Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w 2015 roku.