Investor Gold FIZ - Daty przekazywania raportów okresowych w 2017

Ogłoszenie 4/2017 z dnia 11/01/2017

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 4/2017 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o informację o datach przekazywania raportów okresowych przez Investor Gold Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w 2017 roku.