Investor Gold FIZ - Daty przekazywania raportów okresowych w 2018

Ogłoszenie 4/2018 z dnia 22/01/2018

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 4/2018 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o informację o datach przekazywania raportów okresowych przez Investor Gold Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w 2018 roku.