Investor Gold FIZ - informacja o zgodzie Komisji Nadzoru Finansowego na zmianę depozytariusza

Ogłoszenie 21/2022 z dnia 19/04/2022

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 18/2022 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji w przedmiocie wyrażenia zgody na zmianę depozytariusza funduszu Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.