Investor Gold FIZ - informacja o zmianie daty rozwiązania umowy depozytariusza

Ogłoszenie15/2022 z dnia 24/03/2022

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 13/2022 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Fundusz”) zawierający informację o zmianie daty rozwiązania umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza Funduszu.