Investor Gold FIZ - Komentarz do wyceny z czerwca 2012

Na dzień 30 czerwca 2012 r. dokonano kolejnej miesięcznej wyceny certyfikatów inwestycyjnych Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, zgodnie z którą wartość jednego certyfikatu ustalono na 2295,41 zł, co oznacza wzrost o 1,39 % w stosunku do wyceny z dnia 31 maja 2012 r.

Czerwiec stał pod znakiem znacznej zmienności na rynku złota. Ostatecznie kurs zyskał 2%, choć w trakcie miesiąca cena aż czterokrotnie zmieniała się o 5 lub więcej procent. Wahania te były efektem nienajlepszych danych płynących z gospodarek amerykańskiej i krajów europejskich, a także zajmowaniem przez graczy rynkowych pozycji spekulacyjnych pod ewentualne decyzje rządów i banków centralnych. 19 i 20 czerwca, podczas posiedzenia zarządu amerykańskiej Rezerwy Federalnej (FED), podjęto decyzję o wydłużeniu programu wymiany krótkoterminowych obligacji rządu USA, którymi dysponuje FED na obligacje długoterminowe. Taki zabieg powinien obniżyć długoterminowe stopy procentowe i przyczynić się do ożywienia gospodarczego. Jednakże jego skala (267 mld USD w porównaniu z 400 mld USD w poprzedniej transzy) nie spowodowała dużego entuzjazmu inwestorów. Długoterminowe stopy procentowe są już na bardzo niskim poziomie i dalsze ich obniżanie nie będzie miało znaczącego wpływu na gospodarkę amerykańską. Wydaje się, że w sytuacji umiarkowanego wzrostu gospodarczego w ostatnich kwartałach, a także poziomu inflacji w okolicach celu inflacyjnego wynoszącego 2%, FED nie widzi powodu by znacząco zmieniać sposób stymulowania gospodarki USA. Dopiero pojawienie się gorszych danych mogłoby zmienić stanowisko amerykańskiego banku centralnego i skłonić do dalszego luzowania polityki monetarnej co mogłoby znaleźć odzwierciedlenie we wzroście ceny złota.

W czerwcu Societe Generale opublikowało raport dotyczący zabezpieczania się producentów złota przed niekorzystnymi zmianami cen (hedging). Potwierdził on, że spółki wydobywcze nie obawiają się spadków cen i utrzymują bardzo niskie pozycje zabezpieczające, które na dodatek zmniejszyły się w ostatnim kwartale o ok. 2%. W sumie pozycje hedgingowe opiewają na zaledwie 1% światowego wydobycia złota przez najbliższe 5 lat i dotyczą raczej mniejszych producentów lub takich, dla których złoto jest produktem ubocznym przy wydobyciu miedzi lub innych metali nieszlachetnych.

Analiza techniczna krótkoterminowo nie daje jednoznacznych sygnałów – od niemal roku złoto porusza się w trójkącie, którego zakres zawężył się w czerwcu do zaledwie 5%. Rozstrzygnięcia należy się spodziewać w najbliższych tygodniach, a kierunek wybicia się z formacji nakreśli trend na najbliższy czas. Wybicie w dół zapewne przedłuży konsolidację o kolejne kilka miesięcy, natomiast wyjście z trójkąta górą, a zwłaszcza przekroczenie poziomu 1650 dolarów za uncję, otworzy drogę do zeszłorocznych szczytów.