Investor Gold FIZ - Komentarz do wyceny z czerwca 2013

Na dzień 30 czerwca 2013 r. dokonano kolejnej miesięcznej wyceny certyfikatów inwestycyjnych Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, zgodnie z którą wartość jednego certyfikatu ustalono na 1 764,27 zł, co oznacza spadek o 8,7% w stosunku do wyceny z 31 maja 2013 r.

W czerwcu kontrakty terminowe na złoto zniżkowały aż 12,2%, a spadek w całym drugim kwartale bieżącego roku przekroczył 23%. Był to najgorszy wynik od 45 lat - od czasu, gdy kruszec jest notowany w relacji do dolara amerykańskiego na giełdach. Przecena złota była związana z komunikatem po posiedzeniu Zarządu Rezerwy Federalnej i informacjami przekazanymi podczas konferencji prasowej przez jej szefa - Bena Bernanke. Mimo wyważonego języka komunikatu oraz faktu, że Fed nie podjął decyzji zmieniających obecnej polityki monetarnej, rynki negatywnie odebrały zapowiedź możliwości zmniejszenia pod koniec bieżącego roku wydatków na zakup aktywów finansowych. W przypadku braku zakupów obligacji przez Fed rynkowe stopy procentowe zapewne wzrosną z obecnych niskich poziomów. Będzie to miało negatywny wpływ na ceny wielu klas aktywów, między innymi ze względu na redukcję pozycji lewarowanych. Wyprzedaż, jaka miała miejsce w dniach następujących po posiedzeniu objęła nie tylko rynek metali szlachetnych, ale surowce, akcje, obligacje oraz waluty rynków wschodzących. Dla niektórych rynków były to najgorsze kilka dni od kilkunastu miesięcy.

Pomimo wciąż negatywnego nastawienia do złota większości analityków i banków inwestycyjnych, ze względu na skalę niedawnej przeceny w część z nich sugerowała ostatnio przynajmniej krótkoterminowe odreagowanie. Należy także przypomnieć, że cena kruszcu zbliżyła się do poziomu, przy którym wydobycie przestaje być opłacalne dla najmniej efektywnych kopalń. Szacunki wskazują, że przy obecnych cenach aż 15% wszystkich kopalń może przynosić straty, jeśli zostaną uwzględnione wszystkie nakłady poczynione w przeszłości (tzw. All-in cash costs). W połowie czerwca dwóch średniej wielkości producentów z Australii zawiesiło wydobycie ze względu na zbyt niskie ceny kruszcu. Inni producenci rozważają wstrzymanie prowadzonych projektów budowy kopalń, bądź zmieniają plany ograniczając skalę inwestycji i nastawiając się na wydobywanie rudy o wyższej zawartości metalu. Zmniejszenie wydobycia nie będzie miało dużego wpływu na saldo podaży w krótkim terminie, ze względu na dominację podaży złota finansowego (z funduszy typu ETF oraz z kontraktów terminowych futures). Ma ono raczej znaczenie psychologiczne, wskazujące poziom fundamentalnego wsparcia dla cen instrumentu trudnego w wycenie. 

Znaczące spadki w ostatnich miesiącach i spodziewane techniczne odreagowanie oraz zbliżanie się kursu złota do poziomu kosztów wydobycia powinny udzielić rynkowi złota wsparcia w najbliższych tygodniach. W najbliższych miesiącach można spodziewać się wygaszania umorzeń z funduszy ETF a także odkupywania rekordowych pozycji krótkich na rynku futures, co powinno wspierać rynek złota w średnim terminie.