Investor Gold FIZ - Komentarz do wyceny z czerwca 2015

Na dzień 30 czerwca 2015 r. dokonano kolejnej miesięcznej wyceny certyfikatów inwestycyjnych Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, zgodnie z którą wartość jednego certyfikatu ustalono na 1502,84 zł, co oznacza spadek o 1,7% w stosunku do wyceny z 31 maja 2015 r.

Czerwiec był miesiącem spadków na rynku metali szlachetnych - złoto przeceniono o 1,5%, srebro o 6,9%, cena platyny spadła o 3%, a palladu aż o 13,5%.

Zawirowania na rynkach spowodowane eskalacją kryzysu w Grecji miały tylko krótkoterminowy pozytywny wpływ na rynek kruszcu. W pierwszych godzinach handlu po ogłoszeniu greckiego referendum złoto poszybowało w górę wraz z innymi aktywami uznawanymi za bezpieczne przystanie, lecz w ostatecznym rozrachunku zakończyło cały miesiąc na niewielkim minusie. Bezpośredni wpływ ewentualnego bankructwa Grecji na rynki światowe nie powinien być znaczący – udział tego kraju w światowym PKB wynosi zaledwie 0,3%. Może jednak negatywnie wpłynąć na postrzeganie sytuacji finansowej w innych zadłużonych krajach Europy Południowej – Portugalii, Hiszpanii oraz Włoszech. Zadłużenie tych krajów znacznie przekracza niemal zapomniany już limit traktatu z Maastricht (60% PKB), a w Portugalii i we Włoszech wynosi ono ponad 130% PKB. Taki poziom długu sektora publicznego notowano w Grecji w 2010 roku, tuż przed otrzymaniem pierwszej transzy pomocy międzynarodowej. Stosunkowo niewielka reakcja na de facto bankructwo Grecji może sugerować, że inwestorzy przewidują, że ostatecznie dojdzie do wyjścia z negocjacyjnego impasu, uruchomienia programu pomocowego, a kłopoty greckie nie rozprzestrzenią się na całą Europę.

Lato to zazwyczaj okres wzrostów na rynku metali szlachetnych. Od 2001 roku aż w dziesięciu latach sezonowy dołek koniunktury przypadał pomiędzy końcem czerwca a końcem lipca, a średni wzrost w kolejnych kilku miesiącach wynosił aż 15%. Ta sezonowość utrzymuje się od ok. 30 lat i objawiała się nie tylko w latach wzrostowych (jak 2010 czy 2011), ale także w tych ze słabszą koniunkturą (2012, 2013). Gdyby ta prawidłowość powtórzyła się i w bieżącym roku, dodatkowym katalizatorem wzrostów mogą być fundusze hedgingowe, które zbudowały w ostatnich tygodniach rekordowe pozycje krótkie na rynku kontraktów terminowych. Ich odkupywanie zazwyczaj pokrywa się z falami wzrostów na rynku złota.

Obraz techniczny rynku złota nie zmienił się w ostatnim czasie. Notowania poruszają się w zawężającym się kanale bocznym, spada także zmienność.