Investor Gold FIZ - Komentarz do wyceny z czerwca 2016

Na dzień 30 czerwca 2016 r. dokonano kolejnej miesięcznej wyceny certyfikatów inwestycyjnych Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, zgodnie z którą wartość jednego certyfikatu ustalono na 1667,21 zł, co oznacza wzrost o 6,2% w stosunku do wyceny z 31 marca 2016 r.

Po bardzo dobrych pierwszych trzech miesiącach 2016 roku, notowania metali szlachetnych w drugim kwartale także nie zawiodły. Złoto wzrosło o 6,8%, podczas gdy srebro o niemal 20%. Zwyżkę napędzała przede wszystkim niepewność związana z referendum dotyczącym opuszczenia przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej. Kulminacja wzrostów nastąpiła bezpośrednio po ogłoszeniu wyników – 24 czerwca nad ranem kruszec był niekwestionowanym liderem wzrostów. Można było wręcz mówić o panice zakupowej – w ciągu zaledwie kilku godzin złoto wystrzeliło w górę o ponad 100 dolarów za uncję (z ok. 1260 ponad 1360 USD/uncję). W kolejnych godzinach doszło do realizacji zysków, jednak nie przeszkodziło to złotu w zakończeniu tego ważnego dnia najlepszym wynikiem spośród głównych światowych klas aktywów – wzrostem o niemal 5%.

Wzrost wyceny złota był częścią szerszego trendu przepływu środków od ryzykownych aktywów do tak zwanych bezpiecznych przystani. Tendencja ta sprowadziła rentowność wielu papierów rządowych do poziomów najniższych w historii. Notowania wartych około 7 bilionów dolarów obligacji krajów rozwiniętych (28% wszystkich papierów z tej grupy państw) oznaczają, że ich rentowność jest ujemna. Porównując zyskowność obligacji z historycznymi stopami zwrotu z inwestycji w złoto, coraz więcej inwestorów jest zainteresowanych lokatami w kruszec. Przypomnijmy, że od początku notowań złota na rynkach finansowych, a także w ciągu ostatniej dekady, średnioroczna stopa zwrotu z inwestycji w złoto wyniosła nieco ponad 8%.

Atrakcyjność złota wzrasta jeszcze bardziej, jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że w najbliższych kilku miesiącach można się spodziewać pewnego wzrostu inflacji ze względu na efekt wysokiej bazy odniesienia. W II połowie zeszłego roku notowania ropy naftowej spadały z 60 USD za baryłkę do poniżej 30 USD za baryłkę. Odnoszenie obecnych kursów do coraz niższych cen z zeszłego roku może spowodować, że roczna stopa inflacji wzrośnie powyżej rentowności 10-letnich obligacji USA, która obecnie kształtuje się na poziomie ok. 1,4%. Warto zaznaczyć, że w przeszłości stopa zwrotu z inwestycji w złoto przy ujemnych realnych rentownościach 10-letnich obligacji rządu USA była niemal dwukrotnie wyższa niż przeciętnie i wyniosła ponad 16% średniorocznie.

Wzrost kursu złota od dołka zanotowanego w grudniu 2015 roku osiągnął 29%, co z nawiązką wypełnia klasyczne „wymagania” dotyczące rynku byka. Opór znajduje się na poziomie 1400-1420 US/uncję, a następnie 1525 USD/uncję. Krótkoterminowo, po wzroście o ponad 10% w ciągu miesiąca złoto jest umiarkowanie wykupione, jednak przy obecnej sile rynku korekta może być rozciągnięta w czasie i możemy mieć do czynienia jedynie z trendem bocznym.