Investor Gold FIZ - Komentarz do wyceny z czerwca 2017

Na dzień 30 czerwca 2017 r. dokonano kolejnej miesięcznej wyceny certyfikatów inwestycyjnych Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, zgodnie z którą wartość jednego certyfikatu ustalono na 1 464,75 zł, co oznacza spadek o 2,1% w stosunku do wyceny z 31 marca 2017 r.

W drugim kwartale 2017 roku kurs złota w dolarach amerykańskich spadł o 0,7%, wahając się w tym czasie w przedziale 1220-1300 USD/uncję. Najważniejszymi czynnikami wpływającymi na notowania metali szlachetnych było z jednej strony osłabianie dolara amerykańskiego wobec euro o ponad 7%, a z drugiej - oczekiwania na kolejne podwyżki stóp procentowych w USA. Pierwszy z czynników wpływał pozytywnie na notowania złota w dolarach (jako że złoto stało się tańsze dla inwestorów europejskich), natomiast oczekiwane zacieśnienie polityki pieniężnej przez Zarząd Rezerwy Federalnej powodowało spadki cen kruszcu.

Czerwcowe posiedzenie Fed przyniosło decyzję o sposobie i tempie zmniejszania bilansu amerykańskiego banku centralnego. Do tej pory obligacje znajdujące się w posiadaniu banku były w momencie wykupu zastępowane nowymi, skupowanymi z rynku. W najbliższych miesiącach Fed będzie dokonywał mniejszych zakupów – ich wartość spadnie początkowo o 10 mld USD miesięcznie, a następnie skala redukcji będzie stopniowo zwiększana aż do
50 mld USD miesięcznie. Jest to jedna z metod prowadzenia bardziej jastrzębiej polityki pieniężnej, co może spowodować pewien wzrost rentowności obligacji amerykańskiego rządu i, w konsekwencji, hamować wzrost kursu złota.

Jako pozytywny czynnik należy odebrać niewielkie zaangażowanie kapitału spekulacyjnego – ok. 35% niższe od średniej. Spekulacyjnie nastawione fundusze hedgingowe zazwyczaj mają niskie zaangażowanie w pobliżu dołków koniunktury, a najwyższe w lokalnych szczytach.

Sytuacja techniczna pozostaje stosunkowo neutralna. Złoto znajduje się mniej więcej pośrodku szerokiego przedziału 1050-1400 USD/uncję, w którym porusza się od niemal 4 lat. Stosunkowo silny opór jest na poziomie 1300 USD/uncję, gdzie notowano lokalne szczyty w kwietniu i czerwcu bieżącego roku. Pierwszy poziom wsparcia to ok. 1200-1220 USD/uncję, a kolejny to 1125 USD/uncję (lokalne minimum z grudnia 2016).