Investor Gold FIZ - Komentarz do wyceny z grudnia 2013

Na dzień 31 grudnia 2013 r. dokonano kolejnej miesięcznej wyceny certyfikatów inwestycyjnych Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, zgodnie z którą wartość jednego certyfikatu ustalono na 1667,16 zł, co oznacza spadek o 5,3% w stosunku do wyceny z 30 listopada 2013 r.

W październiku notowania złota spadły o 3,8%, a srebra o 2,7%. Spółki wydobywające złoto kontynuowały spadki – kursy cen akcji dużych producentów obniżyły się w ubiegłym miesiącu o 5,2%, a małych producentów o 4,5%.

Grudniowymi zniżkami ceny kruszcu zakończyliśmy najgorszy rok dla metali szlachetnych od 32 lat - od poprzedniego Sylwestra spadki wyniosły aż 28,3%. Miniony rok był słaby także dla innych inwestycji tradycyjnie uznawanych za bezpieczne. Kurs 30-letnich obligacji rządu USA w 2013 r. zniżkował o 18,1%, a od początku maja, w ciągu zaledwie 8 miesięcy, aż o 19,9%. Analitycy wskazują na trzy możliwe przyczyny tak znacznej przeceny aktywów określanych mianem „bezpiecznych przystani”: uspokojenie się nastrojów w Europie (pomimo kryzysu na Cyprze w marcu 2013), oczekiwane zmniejszenie skali zakupów aktywów przez amerykański Fed oraz nadzwyczajną siłę amerykańskiego rynku akcji. Pierwsza z możliwych przyczyn zmniejszyła zapotrzebowanie na kruszec na wypadek kryzysu w strefie Euro, realnego jeszcze w połowie 2012 roku. Zmniejszenie skali zakupów obligacji zwiększyło presję na długoterminowe stopy procentowe, które znacząco wzrosły w minionym roku. Silny wzrost cen akcji na rynku amerykańskim zapewnił inwestorom znaczące zyski, a gdy tradycyjna klasa aktywów przynosiła dobre wyniki wielu inwestorów zdecydowało się porzucić alternatywy. Cenom kruszcu nie pomogły także obostrzenia w oficjalnym imporcie kruszcu do Indii, choć miały one jedynie wpływ na ostatnie 2-3 miesiące roku. W Indiach nasila się przemyt a także import przez osoby prywatne. Doniesienia agencyjne są kuriozalne, przykładowo - niemal każdy z 80 pasażerów pewnego grudniowego lotu z Dubaju do Kalkuty wiózł ze sobą maksymalną dozwoloną ilość (1 kg) kruszcu. W sumie wartość oclonego towaru wyniosła ponad 3 mln USD.

Ostatni, grudniowy odczyt inflacji w USA wyniósł 1,2% w stosunku rocznym, co przy obecnej rentowności 10-letnich obligacji rządowych na poziomie 3,0% daje realną stopę zwrotu rzędu 1,8%. Pomimo znacznego wzrostu w ciągu ostatniego roku, realna stopa procentowa jest wciąż o ponad połowę niższa od historycznej średniej z ostatnich 40 lat (3,8%). Krótkoterminowe stopy procentowe są realnie ujemne już szósty rok z rzędu i zapewne pozostaną na takim poziomie jeszcze przez kolejne kilka lat. Mamy więc wciąż do czynienia z pozytywnym fundamentalnie otoczeniem dla rynku złota, co powinno przełożyć się na odwracanie trendów cenowych w nadchodzących miesiącach.

Z punktu widzenia analizy technicznej sytuacja na rynku złota nie zmieniła się zasadniczo. Aby zażegnać ryzyko spadku poniżej poziomu 1180 USD/oz, musielibyśmy w ciągu najbliższych tygodni zaobserwować stosunkowo silny wzrost ceny kruszcu, co najmniej powyżej opadającej od roku linii trendu (na poziomie ok. 1280 USD/oz), a następnie 200 sesyjnej średniej kroczącej (ok. 1330 USD/oz). Wzrost kursu o ok. 50 USD/oz (4%) w ciągu trzech około noworocznych sesji może być zapowiedzią takiego właśnie ruchu.