Investor Gold FIZ - Komentarz do wyceny z grudnia 2014

Na dzień 31 grudnia 2014 r. dokonano kolejnej miesięcznej wyceny certyfikatów inwestycyjnych Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, zgodnie z którą wartość jednego certyfikatu ustalono na 1529,61 zł, co oznacza spadek o 0,2% w stosunku do wyceny z 30 listopada 2014 r.

Pomimo gwałtownej przeceny ropy naftowej i szerokich indeksów surowcowych, ceny metali szlachetnych w grudniu niemal nie zmieniły się. Kurs złota wzrósł o 0,7%, srebra o 0,3% a platyny spadł o 0,3%. Jedynie pallad odnotował nieco większy spadek – o 1,8%. Kontrakty na ropę naftową zniżkowały o ponad 19%, podczas gdy najważniejszy indeks surowcowy S&P GSCI spadł o 13,6%. W ciągu całego roku złoto zniżkowało o 1,4%, srebro o 19,3%, platyna o 11,9%, podczas gdy pallad wzrósł o 11,3%. Inwestorzy operujący na rynku surowców przemysłowych nie zaliczą ubiegłego roku do udanych – indeks GSCI spadł o 33,1%, a kupujący kontrakty terminowe na ropę naftową straciliby aż 46% kapitału. Rynek walutowy także dostarcza nam ciekawych obserwacji. Złoto było w 2014 roku drugą najsilniejszą walutą – po dolarze amerykańskim. Euro i jen straciły do dolara po około 12%, frank szwajcarski – około 10%.

Siła dolara amerykańskiego i spadki cen surowców zazwyczaj odbijały się negatywnie na kursach metali szlachetnych. Do tej pory wpływ obu czynników na rynek złota był ograniczony. Nie można jednak wykluczyć, że utrzymanie się tendencji z 2014 roku spowoduje pewne obniżenie notowań kruszcu.

Udział energii w kosztach wydobycia złota szacuje się na ok. 25%, tak więc spadek cen ropy naftowej o ok. 50% powinien obniżyć koszty wydobycia o ponad 10%. Zamiast zakładanego w 2015 roku wzrostu kosztów o ok. 5% (do 1150-1200 USD/oz) obecnie można się spodziewać ich spadku (do ok. 1050-1100 USD/oz). Ponadto, szacunki wskazują, że spadek ceny baryłki ropy naftowej o 25 USD przekłada się w różnych krajach na spadek wskaźnika inflacji konsumenckiej o ok. 0,5-1,0 pkt procentowych. Jako, że od miesięcy letnich ropa naftowa zanotowała spadek ceny o ok. 50 dolarów za baryłkę, wskaźnik inflacji w analizowanych krajach może się obniżyć o ok. 1-2 pkt proc. w ciągu najbliższych 6-12 miesięcy. To zaś spowoduje wzrost realnych stóp procentowych, co będzie pozytywne dla rynku obligacji i niekorzystne dla rynku złota.

Z drugiej strony trudno sobie wyobrazić by te trendy, które kształtują się od 6 miesięcy nie były już w znacznym stopniu uwzględnione w obecnej wycenie kruszcu. Jest prawdopodobne, że jakiekolwiek odreagowanie na rynku surowcowym, czy też walutowym odbije się pozytywnie na rynku metali szlachetnych.