Investor Gold FIZ - Komentarz do wyceny z grudnia 2015

Na dzień 31 grudnia 2015 r. dokonano kolejnej miesięcznej wyceny certyfikatów inwestycyjnych Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, zgodnie z którą wartość jednego certyfikatu ustalono na 1340,62 zł, co oznacza zniżkę o 0,45% w stosunku do wyceny z 30 listopada 2015 r.

Metale szlachetne zakończyły 2015 rok spadkami. Najstabilniejsze było złoto, które w dolarach amerykańskich straciło w ciągu ostatnich 12 miesięcy 11,4% (srebro przeceniono o 14%, podczas gdy platynę i pallad odpowiednio o 27,8% oraz 32,9%). Przecena nie ominęła surowców przemysłowych – ropa naftowa potaniała o 30,5%, a szeroki indeks surowcowy o niemal 33%. Dolar amerykański umocnił się w minionym roku do wszystkich głównych walut – najsilniej do dolara kanadyjskiego (o 16,6%) dolara australijskiego (o 10,8%) oraz do euro (o 10,2%).

Najważniejszym wydarzeniem grudnia było posiedzenie Zarządu Rezerwy Federalnej. Zgodnie z oczekiwaniami amerykański bank centralny podniósł krótkoterminowe stopy procentowe o 0,25%. Taka decyzja była oczekiwana od wielu miesięcy i spowodowała stosunkowo niewielkie zmiany cen aktywów finansowych. Obserwatorzy poczynań Fed byli przede wszystkim zainteresowani tempem wprowadzania kolejnych podwyżek. Janet Yellen zapewniła, że będą one rozciągnięte w czasie oraz uzależnione od stanu gospodarki USA i rynków finansowych. Kontrakty terminowe na stopy procentowe sugerują kolejną podwyżkę na posiedzeniu marcowym lub kwietniowym. Wydaje się, że przynajmniej w 2016 roku polityka banku centralnego USA będzie wciąż stosunkowo luźna i stymulująca gospodarkę.

Dla przyszłego kierunku notowań złota równie ważna, jak poziom nominalnych stóp procentowych jest przyszła ścieżka inflacji. W październiku gospodarka USA wyszła z deflacji, a w listopadzie wskaźnik cen konsumpcyjnych wzrósł o 0,5% w stosunku rocznym. To wciąż niewiele, ale w kolejnych miesiącach można spodziewać się powolnego wzrostu cen do poziomu około 1-1,5% w odniesieniu do poprzedniego roku, zakładając niezmienne ceny żywności i energii. Wydaje się, że dopiero poziom inflacji przekraczający obecną rentowność obligacji 10-letnich (ok. 2,2%) może spowodować silniejsze zainteresowanie inwestorów rynkiem złota.

Sytuacja techniczna notowań złota jest różna w zależności od waluty, w której ją oceniamy. W dolarze amerykańskim mamy do czynienia z lekkim trendem spadkowym – w ciągu ostatnich 2 lat złoto straciło ok. 12%. W Euro od końca 2013 roku zarysował się trend wzrostowy, a złoto zyskało do europejskiej waluty ok. 12%. Tym samym, po oczyszczeniu z efektu wzajemnych wahań dwóch najważniejszych walut  światowych można postawić tezę, że złoto porusza się w trendzie bocznym. Wsparcia można oczekiwać na poziomach 1050 USD/oz oraz 1030 USD/oz, a następnie na ważnym z psychologicznego punktu widzenia poziomu 1000 USD/oz. O pokonaniu trendu spadkowego możemy mówić po przekroczeniu poziomu 1180-1200 USD/oz.

* * *

Począwszy od 2016 roku komentarze do wycen Investor Gold FIZ publikowane będą w cyklach kwartalnych (częstotliwość samej wyceny pozostanie bez zmian). Zmiana jest efektem ujednolicenia polityki informacyjnej funduszy zamkniętych Investors TFI.