Investor Gold FIZ - komentarz do wyceny z grudnia 2018 r.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. dokonano kolejnej miesięcznej wyceny certyfikatów inwestycyjnych Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, zgodnie z którą wartość jednego certyfikatu ustalono na 1 415,69 zł, co oznacza wzrost o 6,08% w stosunku do wyceny z 30 września 2018 r.

Czwarty kwartał 2018 r. przyniósł wyraźną zmianę sytuacji na rynku złota. O ile przez większą część roku traciło ono na wartości, to w ostatnich trzech miesiącach kurs kruszcu zyskał ponad 7%. Wzrostom sprzyjały znaczący wzrost zmienności oraz spadki na amerykańskich rynkach akcji oraz obligacji korporacyjnych. Indeks S&P500 stracił w ostatnim kwartale 14%. W minionych 80 latach na Wall Street tylko dwukrotnie straty czwartego kwartału przekraczały te zanotowane w ostatnich trzech miesiącach 2018 r.

Tak silne spadki na amerykańskim rynku akcji, w połączeniu z obawami o wyhamowanie trwającej już ponad 9 lat ekspansji gospodarczej w USA, spowodowały, że wśród inwestorów coraz częściej zaczęły się pojawiać opinie o konieczności ponownego złagodzenia polityki monetarnej przez Fed. To z kolei przełożyło się na spekulacje odnośnie możliwego osłabienia amerykańskiej waluty. Wszystkie te czynniki zaowocowały wzrostem popytu na złoto traktowane jako bezpieczna przystań w momentach zawirowań na rynkach finansowych.

Z punktu widzenia analizy technicznej złoto cały czas porusza się w długoterminowym szerokim kanale horyzontalnym ze wsparciem na poziomie 1050-1060 USD/oz i oporem w przedziale 1350-1370 USD/oz. Sytuacja krótkoterminowa faworyzuje byki, dla których pierwszą poważniejszą przeszkodą powinien być poziom 1300USD/oz.