Investor Gold FIZ - Komentarz do wyceny z kwietnia 2015

Na dzień 30 kwietnia 2015 r. dokonano kolejnej miesięcznej wyceny certyfikatów inwestycyjnych Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, zgodnie z którą wartość jednego certyfikatu ustalono na 1524,88 zł, co oznacza wzrost o 0,4% w stosunku do wyceny z 31 marca 2015 r.

W kwietniu kurs złota wahał się nieznacznie i zakończył miesiąc niemal bez zmian (spadek o 0,1%). Nie pomogło ani umocnienie się euro (o ok. 4,6%), ani gwałtowny wzrost cen ropy naftowej (o ok. 25%). Kwiecień nie odbiegał od tendencji z ostatniego półrocza. Okres ten charakteryzuje się stabilnością cen - aż sześć z siedmiu miesięcy zakończyło się notowaniami zbliżonymi do 1200 USD/oz. Inwestorzy pozostają w niepewności, co do możliwej daty rozpoczęcia cyklu zacieśniania polityki pieniężnej w USA. Jest ona wciąż odsuwana i obecnie rynki spodziewają się pierwszej podwyżki stóp procentowych dopiero na początku przyszłego roku. Zarząd Rezerwy Federalnej zwrócił zapewne uwagę na bardzo słaby odczyt wzrostu PKB w I kw. 2015 roku (0,2% w stosunku rocznym, wobec oczekiwanego 1,0%), co w połączeniu z niską inflacją sugeruje, że polityka stymulacji gospodarki poprzez niski poziom stóp procentowych może i powinna być kontynuowana. Inflacja mierzona w stosunku rocznym pozostanie zaś na niskim poziomie zapewne do końca roku, dopiero wtedy zaniknie efekt bazy związany z wysokimi zeszłorocznymi cenami ropy.

Lepszą koniunkturę na rynku metali szlachetnych może zwiastować relatywna siła spółek wydobywających rudę złota. Przez cztery poprzednie lata (2011-2014) zachowywały się one słabiej od złota. W bieżącym roku, przy niezmienionej cenie kruszcu, indeks spółek wydobywczych wzrósł o ponad 9%. Jest to pozytywny objaw, zwłaszcza w obliczu rosnących w tym roku cen energii, która stanowi znaczącą część kosztów wydobycia rudy.

Według raportu Bloomberga, w najbliższych miesiącach można się spodziewać uaktualnienia poziomu rezerw złota utrzymywanych przez Chiny. Ostatnia oficjalna zmiana zasobów była upubliczniona 6 lat temu – w kwietniu 2009 roku. Bloomberg Intelligence szacuje, że rezerwy kruszcu mogły wzrosnąć ponad trzykrotnie – z 1054 ton do około 3510 ton, co wyniosłoby Chiny na drugie miejsce w tabeli najzasobniejszych krajów – za Stanami Zjednoczonymi (8130 ton) i tuż przed Niemcami (3380 ton). Powodem ujawnienia rzeczywistego poziomu rezerw złota jest presja Chin na dodanie swej waluty do koszyka, który jest używany w rozliczeniach przez MFW. Obecnie składa się on z czterech walut (dolara, euro, jena japońskiego i funta brytyjskiego), a fakt, że wartość juana miałaby „oparcie” w tak znacznych rezerwach złota może być decydujący w uznaniu go za jedną z najważniejszych walut światowych.

Obraz techniczny rynku złota nie zmienił się w ostatnich miesiącach. Wyceniane w dolarze od niemal dwóch lat znajduje się w lekkim trendzie spadkowym, który w ostatnich miesiącach przeszedł w trend boczny. Jest to spowodowane w znacznym stopniu siłą dolara amerykańskiego - kruszec wyceniany w innych walutach światowych jest w trendzie rosnącym.