Investor Gold FIZ - Komentarz do wyceny z lipca 2012

Na dzień 31 lipca 2012 r. dokonano kolejnej miesięcznej wyceny certyfikatów inwestycyjnych Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, zgodnie z którą wartość jednego certyfikatu ustalono na 2 298,70 zł, co oznacza 0,14% w stosunku do wyceny z 30 czerwca 2012 r.

Kurs złota wycenianego w dolarach niemal nie zmienił się w lipcu. Nowością była natomiast niewielka (najniższa od ponad roku) zmienność ceny. Historycznie okres letni wielokrotnie charakteryzował się stosunkowo niskim zainteresowaniem inwestorów rynkiem złota, a ważne minima często notowano pod koniec lipca lub w połowie sierpnia. Wzrosty kursu są znacznie silniejsze w drugiej połowie roku. W ciągu ostatnich dziesięciu lat w okresie sierpień-grudzień ceny rosły średnio o ponad 2,1% miesięcznie, podczas gdy między styczniem a lipcem zaledwie o 1% miesięcznie. Komentatorzy wiążą tę sezonowość z popytem jubilerskim związanym z zakończeniem się sezonu monsunowego w Indiach oraz komasowaniem się w drugiej połowie roku ważnych świąt religijnych (indyjski festiwal Diwali, islamskie święto Id al-Fitr oraz chrześcijańskie Boże Narodzenie). Tradycyjnie święta te łączą się z obdarowywaniem się – w tym także złotą biżuterią.

By osiągnąć poziom zbliżony do zeszłorocznego szczytu (1920 dolarów za uncję), złoto musi zdrożeć o ok. 18% w porównaniu z ceną z końca lipca. Taki, lub nawet większy, wzrost zanotowano pięciokrotnie w ciągu ostatnich dziesięciu lat (w 2003, 2005, 2007, 2009 oraz 2010 roku). Biorąc pod uwagę długi okres postoju kursu złota w okolicach 1600 dolarów za uncję, a także niskie obecnie zaangażowanie spekulantów, którzy „rozpędzają” rodzący się trend wzrostowy, szanse na stosunkowo silny ruch w górę i zbliżenie się pod koniec 2012 roku do zeszłorocznego maksimum są wciąż wysokie. Analiza techniczna także skłania do umiarkowanego optymizmu. Kurs złota w ostatnich dniach lipca znalazł się tuż powyżej opadającej linii oporu sięgającej zeszłorocznych szczytów. Oddalenie się od niej na kilka procent i pokonanie poziomu 1640 dolarów za uncję będzie sygnałem kupna dla wielu graczy rynkowych zorientowanych na podążanie za dominującym trendem.

Zakupy złota przez banki centralne wpisują się od kilku kwartałów w krajobraz inwestycyjny. W ciągu ostatnich trzech miesięcy banki centralne kupiły 145,5 tony złota. W stosunku rocznym daje to 582 tony, co stanowi ponad 1/5 rocznego wydobycia kruszcu. Należy zwrócić uwagę, że głównymi inwestorami pozostają kraje małe i średnie. Pojawienie się popytu z państw o znacznie większych rezerwach walutowych (takich jak Chiny czy Japonia) spowodowałoby dodatkowy impuls wzrostowy.

Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe czynniki, podtrzymujemy naszą opinię, że złoto pozostaje atrakcyjną inwestycją.