Investor Gold FIZ - Komentarz do wyceny z lipca 2013

Na dzień 31 lipca 2013 r. dokonano kolejnej miesięcznej wyceny certyfikatów inwestycyjnych Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, zgodnie z którą wartość jednego certyfikatu ustalono na 1 876,84 zł, co oznacza wzrost o 6,4% w stosunku do wyceny z 30 czerwca 2013 r.

Lipiec był pierwszym od niemal roku miesiącem znaczących wzrostów na rynku złota. Cena kruszcu zwyżkowała o 7,3% i był to największy przyrost od stycznia 2012 roku. Aprecjacja była przede wszystkim efektem odreagowania spadków z ostatnich miesięcy – przypomnijmy, że w drugim kwartale. 2013 roku zanotowano największą przecenę kursu złota w historii (w ujęciu dolarowym).

W ostatnich tygodniach spadło tempo umarzania jednostek w funduszach typu ETF. W ciągu 7 miesięcy bieżącego roku ilość złota w ich posiadaniu spadła o niemal ¼ w porównaniu z rekordowym poziomem zanotowanym 20 grudnia 2012 roku. Wyprzedaż z funduszy stanowiła niemal 50% podaży złota wydobytego z kopalń w tym okresie. W porównaniu z końcem czerwca spadło nieco zaangażowanie spekulantów po krótkiej stronie rynku futures, ale obecny poziom można wciąż uznać za historycznie bardzo wysoki.

Największy producent złota na świecie – Barrick Gold zanotował w drugim kwartale. 2013 roku stratę w wysokości 8,6 mld USD. Było to spowodowane przede wszystkim odpisami wartości projektów, które uznano za mniej wartościowe w obliczu niskiej ceny kruszcu. Koncern zwolnił 30% pracowników w centrali w Toronto, zmniejszył wypłatę dywidendy o 75% i rozważa sprzedaż, zamknięcie lub zmniejszenie produkcji w 12 z 27 kopalń, których jest właścicielem. Firma jest producentem o stosunkowo  umiarkowanych kosztach (średnio nieco ponad 900 USD/oz), a jej działania ilustrują w jak trudnej sytuacji znajdują się niektórzy z jej konkurentów, których średnie koszty ukształtują się w tym roku w przedziale 1000-1200 USD/oz.

W najbliższych tygodniach i miesiącach możemy spodziewać się stabilizacji cen – podczas pięciu z ostatnich sześciu miesięcy zanotowano zmianę ceny o 5 lub więcej procent, co oznacza ponadprzeciętną zmienność. Poziom kosztów produkcji powinien dawać psychologiczne wsparcie cenom, a zmniejszenie wyprzedaży z funduszy ETF i pokrywanie pozycji krótkich na rynku futures mogą pomóc w kształtowaniu się trendu wzrostowego.