Investor Gold FIZ - Komentarz do wyceny z lipca 2014

Na dzień 31 lipca 2014 r. dokonano kolejnej miesięcznej wyceny certyfikatów inwestycyjnych Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, zgodnie z którą wartość jednego certyfikatu ustalono na 1745,63 zł, co oznacza spadek o 3,8% w stosunku do wyceny z 30 czerwca 2014 r.

W czerwcu cena zarówno złota jak i srebra  spadła o 3,1%. Kurs platyny obsunął się o 1,2%, podczas gdy pallad, jako jedyny z metali szlachetnych, zanotował wzrost – o 3,6%. Akcje spółek wydobywczych, po silnych wzrostach w czerwcu, lipiec zakończyły spadkiem o 2%.

Po stosunkowo dobrym dla złota początku miesiąca i zbliżeniu się do nienotowanego od kilku miesięcy poziomu 1350 USD/oz, druga połowa lipca stała pod znakiem powolnego obsuwania się cen kruszcu. Od ponad roku notowania oscylują wokół poziomu 1300 USD/oz. Spada średnia dzienna zmienność cen – historycznie wynosi ona ok. 1,2%, podczas gdy w ostatnich tygodniach wynosiła ok. 0,75%. Zazwyczaj zjawisko tego typu poprzedza znaczący ruch i ukształtowanie się nowego trendu.

Bank Goldman Sachs przeprowadził szczegółową analizę kosztów operacyjnych kopalń złota. Według szacunków analityków przy cenie kruszcu rzędu 1200 USD/oz ok. 15% produkcji kopalń na świecie byłoby nierentownych. Przy kursie złota rzędu 1100 USD/oz udział wysokości produkcji nierentownych kopalń wzrósłby do ponad 30%. Trzeba przy tym pamiętać, że szacunki te uwzględniają koszty operacyjne produkcji i rozwoju kolejnych pokładów, ale nie uwzględniają odzyskania kosztów poniesionych na poszukiwania złóż w przeszłości. Wydaje się więc, że dopiero kurs złota wyższy od 1400 USD/oz mógłby zapewnić firmom działającym w tym sektorze odpowiednią zyskowność oraz pozwolić na kontynuowanie inwestycji i rozwoju.

Sprzyjające dla złota pozostają stopy procentowe. Krótkoterminowe realne stopy procentowe są ujemne od wielu lat w niemal wszystkich największych rozwiniętych gospodarkach. Stopy 10-letnich obligacji są bardzo niskie realnie: od 0,2% do 0,6% w USA, Niemczech i Wielkiej Brytanii. Po podniesieniu podatku VAT w marcu w Japonii inflacja wystrzeliła w górę i wynosi obecnie 3,6%, co przy rentowności nominalnej obligacji rzędu 0,5% przekłada się na realną stopę równą -3,1%. Oczywiście efekt podwyżki podatku był jednorazowy, ale nawet przed jej wprowadzeniem inflacja wynosiła ok. 1,5%, co również wiązało się z realną utratą oszczędności.

To, co powstrzymuje inwestorów przed powrotem na rynek złota, to wciąż świeże wspomnienia zeszłorocznych spadków i brak jednoznacznego trendu wzrostowego.  Jego wykształcenie spowoduje ponowny napływ uczestników rynku szukających możliwości utrzymania realnej wartości swych inwestycji w świecie historycznie niskich stóp procentowych.