Investor Gold FIZ - Komentarz do wyceny z listopada 2015

Na dzień 30 listopada 2015 r. dokonano kolejnej miesięcznej wyceny certyfikatów inwestycyjnych Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, zgodnie z którą wartość jednego certyfikatu ustalono na 1346,74 zł, co oznacza spadek o 6,9% w stosunku do wyceny z 31 października 2015 r.

Umocnienie dolara w ostatnich kilku tygodniach przyniosło spadki na rynku metali szlachetnych. W listopadzie dolar zyskał w stosunku do euro 3,9%, podczas gdy złoto spadło o 6,7%, a srebro o 9,8%. Platyna i pallad zanotowały szczególnie silną przecenę – odpowiednio o 15,8% oraz 19,8%, silniejszą nawet niż spadek cen ropy naftowej (11%).

Siła dolara jest przede wszystkim wynikiem rosnącego prawdopodobieństwa podwyżki stóp procentowych w USA podczas najbliższego posiedzenia zaplanowanego na 16 grudnia. O ile w połowie października prawdopodobieństwo to szacowano (na podstawie danych rynku kontraktów terminowych) na ok. 30%, to w połowie listopada było to już 50%, a pod koniec minionego miesiąca wzrosło do 70%. Stopa bezrobocia w USA spadła do 5%, co odpowiada niemal pełnemu poziomowi zatrudnienia. Niektórzy gubernatorzy amerykańskiego banku centralnego zwracają uwagę na fakt, że inflacja jest większym zagrożeniem, niż można by wnosić z głównego wskaźnika cen konsumpcyjnych, który wzrósł o 0,2% w stosunku rocznym. Inflacja bazowa - bez najbardziej zmiennych cen żywności i energii - wyniosła w ostatnim roku 1,9% - niemal dokładnie tyle, ile wynosi cel inflacyjny Fed. Wzrost cen usług (z pominięciem energii) w ostatnich 12 miesiącach wyniósł 2,8%, co było w znacznym stopniu wynikiem wysokiego wzrostu cen najmu mieszkań – aż o 3,7%. Analitycy wskazują na fakt, że niska inflacja zarówno w Europie jak i w USA jest wynikiem efektu bazy. W październiku 2014 roku cena ropy naftowej wynosiła niemal 90 dolarów za baryłkę i w ciągu kolejnych 3 miesięcy spadła o niemal 50%. Jako że miała ona około 4% udziału we wskaźniku cen konsumpcyjnych, zaniżyło to inflację o niemal 2 punkty procentowe. Ten efekt zaniknie stopniowo w najbliższych 3 miesiącach i, jeśli cena ropy nie zmieni się, inflacja powinna stosunkowo szybko wzrosnąć w pobliże 2% - celu inflacyjnego w USA.

O ile widmo podwyżek stóp procentowych  spędza sen z powiek inwestorów na rynku metali szlachetnych ze względu na siłę dolara, to rozpoczęcie cyklu zacieśniania polityki monetarnej w obliczu rosnącej inflacji może mieć pozytywny wpływ na ten rynek. Podczas ostatniego cyklu podwyżek w latach 2004-2006 inflacja była wyższa niż cel Fed i wynosiła 3,4% średniorocznie. Kurs złota wzrósł podczas dwóch lat o 53% - z 393 do 600 USD/oz. Trudno w obecnej sytuacji oczekiwać tak znaczących wzrostów, jednakże wzrost inflacji i oczekiwań inflacyjnych może pomóc przerwać negatywny trend na rynku, trwający już ponad 4 lata.

W ostatnich 2 latach cena złota wyrażona w USD spadała o około 5% w stosunku rocznym, podczas gdy wyrażona w euro wzrastała w zbliżonym tempie. Złamanie wsparcia na poziomie 1080 USD/oz otworzyło drogę do poziomu 1030 USD/oz, który powstrzymywał wzrosty w latach 2008-09. Silną barierę psychologiczną stanowi poziom 1000 USD/oz.