Investor Gold FIZ - Komentarz do wyceny z lutego 2015

Na dzień 28 lutego 2015 r. dokonano kolejnej miesięcznej wyceny certyfikatów inwestycyjnych Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, zgodnie z którą wartość jednego certyfikatu ustalono na 1564,87 zł, co oznacza spadek o 5,41% w stosunku do wyceny z 31 stycznia 2015 r.

Po silnym wzroście ceny złota w styczniu, w lutym uncja złota wyceniana w dolarze amerykańskim potaniała o 5,5%, notując spadek z 1283,79 USD/oz do 1213,18 USD/oz. Spadek ten można wiązać z odroczeniem potencjalnych konsekwencji problemu zadłużenia Grecji. Nowo wybrany rząd Alexisa Tsiprasa, po burzliwych negocjacjach, doszedł ostatecznie do porozumienia z przedstawicielami Unii Europejskiej, Europejskiego Banku Centralnego oraz Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Program pomocy dla finansów publicznych Grecji, którego zakończenie ustalono wcześniej na 28 lutego, został przedłużony o kolejne cztery miesiące, odkładając tym samym w czasie ryzyko zawirowań na rynkach spowodowanych ewentualną niewypłacalnością Grecji lub wyjściem tego kraju ze strefy Euro.

Luty był już ósmym z rzędu miesiącem aprecjacji dolara amerykańskiego. US Dollar Index, obrazujący wartość dolara wobec koszyka walut o największym udziale w handlu zagranicznym, urósł w minionym miesiącu o 0,5%. Przyjmując historyczną perspektywę, od 1975 roku, miesiące w których US Dollar Index rósł korespondowały ze średnioroczną stopą wzrostu cen złota na poziomie -12,9%, natomiast miesiące w których indeks ten spadał - ze stopą wzrostu cen złota na poziomie +23,4%. Mimo spowolnienia dynamiki wzrostu tego indeksu w lutym, aprecjacja dolara negatywnie wpłynęła na potencjał wzrostu cen złota jak i innych surowców denominowanych w dolarach.

Pomimo różnic w opiniach między analitykami dotyczących prognoz dokładnego momentu rozpoczęcia podwyżek stóp procentowych w USA, rynek wydaje się być przekonany, że nastąpi to w ciągu najbliższych 6 do 12 miesięcy. Poprzednie cykle podwyżek wiązały się z ponadprzeciętnymi wzrostami ceny złota. Było to spowodowane obawami zarówno inwestorów, jak i banku centralnego o narastającą presję inflacyjną. Inwestorzy zabezpieczali się przed nią kupując złoto, a Bank Rezerwy Federalnej podwyższał stopy procentowe starając się przeciwdziałać potencjalnej presji inflacyjnej.

W strategii Funduszu zakładamy wzrost kursu złota w nadchodzących kwartałach do poziomu 1300-1350 na koniec bieżącego roku. W przypadku dalszego umacniania się dolara amerykańskiego cena złota w tej walucie będzie zapewne odpowiednio niższa. W przypadku osłabienia się dolara można się spodziewać silnych wzrostów kursu złota, nawet do 1400-1450 USD/oz.