Investor Gold FIZ - Komentarz do wyceny z maja 2014

Na dzień 31 maja 2014 r. dokonano kolejnej miesięcznej wyceny certyfikatów inwestycyjnych Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, zgodnie z którą wartość jednego certyfikatu ustalono na 1 686,78 zł, co oznacza spadek o 3,2% w stosunku do wyceny z 30 kwietnia 2014 r.

W maju cena złota i srebra spadła (odpowiednio o 3,9% i 2,6%) podczas gdy ceny platyny i palladu wzrosły (odpowiednio o 1,7% i 2,9%). Indeks kursów akcji spółek wydobywczych zniżkował o 7,8%.

Po dwóch miesiącach konsolidacji w okolicach 1300 USD/oz w końcówce maja kurs złota wybił się dołem i zniżkował o niemal 4%. Był to najsłabszy wynik pośród metali szlachetnych. Złotu nie pomógł dalszy spadek realnych stóp procentowych w USA. Roczna stopa inflacji wzrosła do 2,0%, podczas gdy rentowność obligacji 10-letnich rządu USA spadła poniżej 2,5%. Oznacza to, że inwestorzy decydują się na zakup obligacji oczekując bardzo niskiego realnego zwrotu z kapitału – zaledwie pół procent rocznie przez 10 lat. Przypomnijmy, że realny zysk z inwestycji w złoto na przestrzeni ostatnich 44 lat wyniósł ok. 4% rocznie. Wydaje się, że inwestycja w kruszec jest w tym kontekście rozsądną alternatywą.

Po dwóch miesiącach napływów do funduszy ETF (w lutym i marcu) kolejne dwa miesiące charakteryzowały się odpływami. Tempo spadku zasobów jest jednak znacznie wolniejsze niż w 2013 roku. W okresie styczeń-maj 2014 inwestorzy upłynnili 1,24 miliona uncji (38 ton), w tym samym okresie zeszłego roku – aż 15,5 miliona (482 tony). Po 3 miesiącach niskiej aktywności znacząco wzrosła liczba sprzedanych na krótko kontraktów terminowych przez fundusze inwestycyjne. W ostatnim tygodniu maja sprzedały one równowartość aż 2,2 mln uncji (69 ton) złota. Wydaje się, że jest to najbardziej prawdopodobny powód spadków zeszłym miesiącu.

Na kurs platyny i palladu wciąż oddziaływały strajki w kopalniach w RPA – żadna ze stron nie zdecydowała się na ustępstwa. Z jednej strony przy obecnych cenach metali kopalnie notują straty i nie generują dostatecznie dużo gotówki by dokonywać inwestycji kapitałowych w podtrzymanie produkcji. Od 2006 roku produkcja platyny w RPA spadła o 22% a palladu o 18%. Z drugiej strony górnicy otrzymują stosunkowo niskie wynagrodzenia za ciężką pracę w niebezpiecznych warunkach. Wydaje się, że jedynym rozwiązaniem są wyższe ceny obu metali spowodowane niedoborami wynikającymi z przymusowego ograniczenia wydobycia.

Z perspektywy analizy technicznej po wybiciu się dołem z konsolidacji i formacji trójkąta symetrycznego, kurs złota porusza się w krótkoterminowym trendzie spadkowym. Pierwszy (niezbyt silny) poziom wsparcia znajduje się w przedziale 1230-1240 USD/oz. Kolejny, znacznie silniejszy to 1180USD/oz – poziom dołków z czerwca i grudnia ubiegłego roku. Z kolei poziomy oporu to 1290-1310 USD (zakres konsolidacji w kwietniu i maju bieżącego roku oraz 1400-1420 USD/oz. Ten ostatni jest bardzo silny i powstrzymał wzrosty w sierpniu 2013 oraz w marcu bieżącego roku.