Investor Gold FIZ - Komentarz do wyceny z maja 2015

Na dzień 31 maja 2015 r. dokonano kolejnej miesięcznej wyceny certyfikatów inwestycyjnych Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, zgodnie z którą wartość jednego certyfikatu ustalono na 1529,23 zł, co oznacza wzrost o 0,3% w stosunku do wyceny z 30 kwietnia 2015 r.

Maj był kolejnym miesiącem niewielkich zmian cen metali szlachetnych. Złoto wzrosło o 0,6%, srebro o 3,4%, cena platyny spadła o 2,5%, a palladu nie zmieniła się.

Aktywność gospodarcza w USA wciąż nie jest na tyle silna, by uzasadniała podwyżkę stóp procentowych. Po słabych danych o sprzedaży detalicznej w kwietniu, kolejnym powodem do odroczenia momentu rozpoczęcia terminu podwyżek stóp procentowych był niski odczyt PKB za pierwszy kwartał 2015 roku. Wstępny szacunek wskazywał na wzrost o 0,2%, podczas gdy drugi, dokładniejszy, pokazał spadek o 0,7% w stosunku do poprzedniego kwartału. Wprawdzie większość komentatorów uznało tę słabość za przejściową i w znacznym stopniu spowodowaną czynnikami pogodowymi, lecz z pewnością Zarząd Rezerwy Federalnej nie czuje obecnie presji przegrzewającej się gospodarki.

W kwietniu strefa Euro wyszła z deflacji – zmiana cen konsumpcyjnych wyniosła dokładnie 0% w stosunku rocznym. Ceny konsumenckie w USA zanotowały w tym samym okresie spadek o 0,2%. Realne krótkoterminowe stopy procentowe są więc zbliżone do zera, a długoterminowe – dodatnie. Analitycy prognozują wzrost stopy inflacji w strefie euro do ok. 1,7% na przełomie roku, a w USA powyżej 2% w styczniu 2016 roku (zakładając niezmienne ceny ropy naftowej). Można przypuszczać, że wraz ze stopniowym wzrostem inflacji, jesienią bieżącego roku inwestorzy łaskawszym okiem spojrzą na aktywa, które zabezpieczają przed ujemnymi realnymi stopami procentowymi i spadkiem realnej wartości kapitału.

W ostatnich miesiącach stabilność cen złota można przypisać dwóm przeciwstawnym siłom. Z jednej strony nie ma potencjału do dalszych spadków, jako że kurs metali szlachetnych zbliżył się do kosztów wydobycia. Z drugiej strony inwestorzy nie czują potrzeby zabezpieczania się przed ujemnymi realnymi stopami procentowymi, co ogranicza potencjał wzrostów. Nie ma także bezpośredniego zagrożenia kryzysem finansowym, a inwestorzy wydają się być nieczuli na potencjalny negatywny wpływ fiaska negocjacji dotyczących przyszłości Grecji.

Obraz techniczny rynku złota nie zmienił się w ostatnim miesiącu. Kruszec wyceniany w USD od kilku miesięcy znajduje się w trendzie bocznym, podczas gdy wyceniany w euro znajduje się w trendzie wzrostowym. W ciągu ostatnich 12 miesięcy kurs złota w dolarze amerykańskim spadł o 4,7%, a w euro wzrósł o 18%.