Investor Gold FIZ - Komentarz do wyceny z marca 2013

Na dzień 31 marca 2013 r. dokonano kolejnej miesięcznej wyceny certyfikatów inwestycyjnych Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, zgodnie z którą wartość jednego certyfikatu ustalono na 2 291,24 zł, co oznacza wzrost o 0,8% w stosunku do wyceny z 28 lutego 2013 r.

Po pięciu z rzędu miesiącach spadków w marcu kurs złota wzrósł. W porównaniu ze skalą wcześniejszej korekty, zwyżka była niewielka i należy ją traktować jako konsolidację. Przez większość ubiegłego miesiąca notowania poruszały się w okolicach 1600 USD/oz, czyli 4-5% ponad ważnym wsparciem na poziomie 1525 USD/oz.

Na rynku futures nadal widoczne są rekordowe zakłady na spadki ceny złota . Ich liczba o 30-40% przekracza wcześniejsze maksimum z 2006 roku. Widać wyraźnie, że część inwestorów gra na spadek kursu poniżej granicy 1525 USD/oz. Wieloletnie doświadczenie wskazuje jednak, że zaangażowanie funduszy „po krótkiej stronie” do tej pory korelowało raczej z dołkami koniunktury, niż przedłużającymi się spadkami. Po znaczącej redukcji zaangażowania w lutym, w marcu odpływ środków z funduszy typu ETF znacznie spowolnił. Wartość aktywów w tego typu funduszach jest wciąż wyższa niż przy podobnej wycenie kruszcu w miesiącach letnich 2012 roku. Sugeruje to stopniowy napływ na rynek długoterminowych środków. Nastawienie (sentyment) do rynku złota utrzymuje się na niskim poziomie, co w przeszłości w perspektywie kilku miesięcy zdecydowanie częściej skutkowało konsolidacją lub wzrostami niż dalszymi spadkami. Otoczenie makroekonomiczne (zerowe stopy procentowe oraz dodruk pieniądza) wciąż pozostają pozytywnym czynnikiem dla rynku metali szlachetnych w średnim i długim terminie.

W wielu krajach trwa obecnie dyskusja (która gdzieniegdzie przerodziła się już w bardziej konkretne działania) o repatriacji rezerw złota. W tym kontekście w ubiegłym miesiącu uwagę przykuwała Szwajcaria, w której przedstawiciele największej partii parlamencie ogłosili, że zgromadzili 100 tys. podpisów koniecznych do przeprowadzenia referendum w sprawie zarządzania rezerwami złota przez bank centralny tego kraju. Trzy propozycje do przegłosowania w referendum zakładają, że bank centralny nie będzie mógł sprzedać posiadanych rezerw złota, będzie przetrzymywał rezerwy złota na terenie Szwajcarii oraz, że kruszec będzie musiał stanowić co najmniej 20% rezerw walutowych (obecnie poniżej 10%). Intencje szwajcarskiej partii rządzącej wpisują się w trwający od kilku lat trend zwiększania przez banki centralne rezerw walutowych utrzymywanych w złocie oraz w tendencję do utrzymywania ich na terenie kraju-właściciela kruszcu, raczej niż w centrach międzynarodowych finansów (Nowy Jork, Londyn). W przypadku pozytywnego wyniku referendum bank centralny Szwajcarii byłby zobowiązany w przyszłości kupić na rynku złoto warte ok. 50 mld CHF, co stanowi równowartość 7-miesięcznego wydobycia kruszcu na świecie. By nie destabilizować rynku zakupy takie byłyby zapewne rozłożone na wiele lat, choć zapewne przyczyniłyby się do wspierania ceny kruszcu.