Investor Gold FIZ - Komentarz do wyceny z marca 2016

Na dzień 31 marca 2016 r. dokonano kolejnej miesięcznej wyceny certyfikatów inwestycyjnych Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, zgodnie z którą wartość jednego certyfikatu ustalono na 1570,44 zł, co oznacza wzrost o 17,1% w stosunku do wyceny z 31 grudnia 2015 r.

2016 rok rozpoczął się pomyślnie dla metali szlachetnych – był to najlepszy kwartał dla złota od niemal 30 lat. Złoto podrożało o 16,5%, podczas gdy srebro zanotowało wzrost o 12,0%. Bezpośrednim powodem wzrostu notowań była wyprzedaż na globalnych rynkach akcji w odpowiedzi na pierwszą od niemal dekady podwyżkę stóp procentowych w USA. Większość indeksów giełd światowych zostało przecenionych o ponad 10%. O wiele dramatyczniejsze spadki dotknęły giełd drugiej gospodarki świata – Chin. Indeks giełdy w Szanghaju spadł o 23%, co było największym miesięcznym spadkiem od października 2008 roku. Do tak znaczącej przeceny doszło w wyniku obaw o wzrost gospodarczy Państwa Środka, który w 2015 roku spowolnił do najniższego poziomu od 25 lat. W obliczu tak znaczących zawirowań, inwestorzy szukali bezpiecznych przystani – oprócz złota drożały także obligacje rządu USA.

Jednym z bardziej pozytywnych zdarzeń minionego kwartału był niemal nieprzerwany napływ środków do funduszy typu ETF lokujących w złoto. Od początku roku do końca marca wzrost zasobów wyniósł 300 ton i był to największy napływ kapitału do tego typu funduszy od przełomu 2008 i 2009 roku. Największy ETF lokujący z złoto (SPDR Gold Trust) powrócił do grona 10 największych ETF-ów na świecie. Utrzymanie się tempa nabyć do funduszy będzie kluczowe dla dalszego kierunku notowań metali szlachetnych.

Wzrost kursu kruszcu w styczniu i lutym spowodował także diametralną zmianę nastawienia funduszy hedgingowych na rynku kontraktów terminowych. Pod koniec ubiegłego roku zajęły one znaczącą pozycję krótką, obstawiając dalsze spadki. Gdy rynek zaczął zmierzać w kierunku przeciwnym od ich oczekiwań, fundusze zmuszone były zamykać pozycje krótkie, by nie ponieść strat. W pierwszej połowie lutego najprawdopodobniej doszło do tzw. przymusowego odkupu (ang. short squeeze). Zwiększony popyt powodował wzrost notowań kruszcu i wymuszał kupno przez kolejnych graczy, którzy granicę tolerancji dla strat wyznaczyli na wyższym poziomie.

Po wzrostach ostatnich tygodni ocena złota z punktu widzenia analizy technicznej znacząco poprawiła się. Po pokonaniu górnego ograniczenia kanału spadkowego złoto od sześciu tygodni konsoliduje się powyżej 1200 USD/uncję. Notowania znajdują się obecnie powyżej najważniejszych średnich kroczących – 50, 100 oraz 200 dniowej, możemy zatem mówić o krótkoterminowym trendzie wzrostowym. Przy potencjalnym wykształcaniu się średnioterminowego trendu wzrostowego złoto będzie musiało się zmierzyć z całą serią oporów. Najważniejszymi z nich są lokalne szczyty z marca 2016 oraz stycznia 2015 roku – przedział 1280-1310 USD/uncję. Pomimo poprawy nastrojów i sytuacji technicznej, nie można wykluczyć ruchu powrotnego, tworzącego korektę ostatnich wzrostów. Ewentualne spadki mogłyby sięgnąć zakresu 1170-1180 USD/uncję, gdzie w najbliższych tygodniach będzie znajdowała się górna granica kanału spadkowego ostatnich 3 lat.