Investor Gold FIZ - Komentarz do wyceny z marca 2017

Na dzień 31 marca 2017 r. dokonano kolejnej wyceny certyfikatów inwestycyjnych Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, zgodnie z którą wartość jednego certyfikatu ustalono na 1496,79 zł, co oznacza wzrost o 7,55% w stosunku do wyceny z 31 grudnia 2016 r.

Pierwszy kwartał 2017 roku rozpoczął się pozytywnie dla rynku metali szlachetnych – wzrost notowań złota wyniósł 8,6%. Co istotne, tej sile nie towarzyszyło osłabienie dolara ani znaczący spadek rentowności obligacji amerykańskiego rządu. Powodem był silny wzrost inflacji konsumenckiej – jeszcze trzy miesiące temu inflacja w USA wynosiła 1,7% w stosunku rocznym, podczas gdy w ostatnim komunikacie za luty wzrosła do 2,7%. Pomimo marcowej podwyżki stóp procentowych w USA z 0,50% do 0,75% realne stopy procentowe wciąż pozostają głęboko ujemne. Oszczędzający na krótkoterminowych lokatach w ciągu ostatniego roku stracili ok. 2% realnej wartości kapitału. Nawet inwestorzy o perspektywie długoterminowej nie mogą oczekiwać realnych zysków – rentowność obligacji 10-letnich na poziomie 2,4% pozwala jedynie na odrobienie utraty wartości pieniądza. Nie dziwi zatem fakt większego zainteresowania alternatywami, które pozwalają na utrzymanie realnej wartości kapitału w długim terminie.

Wbrew oczekiwaniom części obserwatorów rynku, przejęcie władzy przez 45. prezydenta USA nie przyniosło wstrząsów na rynkach akcji. Wręcz przeciwnie – ryzyko rynkowe mierzone wskaźnikiem zmienności VIX było najniższe od IV kwartału 2006 roku. Wzrost notowań złota o 8,6% w kwartale, w którym akcje amerykańskie przyniosły 6,4% zysku pokazuje, że kruszec może drożeć także w czasach dobrej koniunktury na giełdach akcji.

Nastawienie znacznej części graczy rynkowych jest ostrożne lub neutralne. Zaangażowanie funduszy hedgingowych na rynku kontraktów terminowych jest obecnie nieco niższe od przeciętnego. Z rosnącym zainteresowaniem mamy do czynienia w przypadku inwestorów lokujących środki w funduszach typu ETF, gdzie zasoby od początku roku wzrosły o 2 miliony uncji, czyli nieco ponad 3%.

Sytuacja techniczna jest neutralna. Złoto znajduje się mniej więcej pośrodku szerokiego przedziału 1050-1400 USD/uncję, w którym porusza się od niemal 4 lat. Pierwsze opory są stosunkowo blisko – na poziomie 1260-1270 USD/uncję. W tym przedziale jest średnia 200-sesyjna, lokalny szczyt z lutego 2017 roku, z tego też poziomu złoto rozpoczęło powyborcze spadki. Pierwsze poziomy wsparcia to poziom ok. 1190-1200 USD/uncję, kolejnego silnego wsparcia możemy oczekiwać na poziomie lokalnego dołka z grudnia 2016 roku, czyli 1125 USD/uncję.