Investor Gold FIZ - Komentarz do wyceny z marca 2018

Na dzień 31 marca 2018 r. dokonano kolejnej miesięcznej wyceny certyfikatów inwestycyjnych Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, zgodnie z którą wartość jednego certyfikatu ustalono na 1 519,96 zł, co oznacza spadek o 0,26% w stosunku do wyceny z 31 grudnia 2017 r.

Pierwsze trzy miesiące roku nie przyniosły większych zmian w obrazie rynku złota. Co prawda pod koniec stycznia kurs kruszcu osiągnął nawet 1365 USD/oz, czyli poziom najwyższy od sierpnia 2016 r, jednak ostatecznie kwartał zamknął się nieznacznie powyżej 1325 USD/oz. Oznacza to, że w ujęciu kwartalnym złoto wyceniane w dolarze zyskało ponad 1,5%. Tym samym kurs kruszcu utrzymuje się w średnioterminowym trendzie bocznym (w przedziale 1050-1370 USD/oz), ze wstępnie tworzącym się w ramach tej formacji dwuletnim trendem wzrostowym.

Silnym oporem pozostaje obszar 1370-1400 USD/oz. Można oczekiwać, że jego pokonanie przyciągnie z powrotem na rynek inwestorów średnioterminowych. Z drugiej strony pierwszy poziom wsparcia znajduje się w okolicach 1300-1310 USD/oz. Kolejnym znaczącym wsparciem jest 200-dniowa średnia krocząca, która obecnie wynosi 1291 USD/oz. Ewentualna zniżka ceny kruszcu poniżej 1300 USD/oz dawałaby potencjał dalszego spadku do 1265-1270 USD/oz.

Jednym z najważniejszych czynników wpływających na zachowanie kruszcu są oczekiwania inflacyjne. W USA póki co pozostają one mocno stłumione. Wyraźne poluzowanie polityki budżetowej w największej gospodarce świata z dużym prawdopodobieństwem będzie się jednak w perspektywie kilku lat przekładało na wzrost zadłużenia USA. Jest to scenariusz pozytywny dla kruszcu i dlatego w ciągu ostatnich 2 lat jego cena złota rosła, mimo wzrostu oczekiwanej realnej rentowności amerykańskich obligacji.