Investor Gold FIZ - Komentarz do wyceny z października 2012

Na dzień 31 października 2012 r. dokonano kolejnej miesięcznej wyceny certyfikatów inwestycyjnych Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, zgodnie z którą wartość jednego certyfikatu ustalono na 2 568,75 zł, co oznacza spadek o 3,4% w stosunku do wyceny z 30 września 2012 r.

Na rynku metali szlachetnych październik upłynął pod znakiem korekty. Po silnych wzrostach w sierpniu i wrześniu należało się spodziewać kilkuprocentowego odreagowania – i takie zapowiadaliśmy w naszym poprzednim komentarzu. Głębokość korekty nieco zmniejszyła szanse na zbliżenie się jeszcze w tym roku do ubiegłorocznego maksimum. Należy jednak pamiętać, że jesień jest okresem najsilniejszych sezonowo wzrostów, a listopad charakteryzował się w przeszłości najwyższą przeciętną stopą zwrotu spośród wszystkich miesięcy. W ciągu ostatnich 10 lat średni wzrost ceny złota pomiędzy końcem października a najwyższą ceną grudnia wyniósł niemal 10%. Zanotowanie wyniku porównywalnego z poprzednią dekadą umożliwiłoby wyniesienie cen złota do niemal 1900 dolarów za uncję.

Nowością na rynku złota jest dyskusja o repatriacji rezerw złota utrzymywanych przez banki centralne poza granicami własnego kraju. W styczniu 2012 roku repatriację swego złota z zagranicy zakończyła Wenezuela. W ostatnim tygodniu października niemiecki odpowiednik Najwyższej Izby Kontroli uznał, że Bundesbank musi sprowadzić i dokonać audytu 150 ton złota przetrzymywanego w Stanach  Zjednoczonych. Podobnego ruchu domaga się grupa obywateli w Holandii. Zaledwie kilka dni temu Ekwador zaczął domagać się zwrotu ok. 1/3 złota przechowywanego poza krajem. Także Rumunia chce odzyskać od Rosji 93 tony złota, które zostało oddane na przechowanie Kremlowi podczas I Wojny Światowej. Można te ruchy traktować, jako brak zaufania do partnerów międzynarodowych i instytucji depozytowych, w tym tych największych – jak np. New York FED.

Najbliższe tygodnie na rynkach upłyną zapewne pod dyktando wieści napływających z USA. Wybory prezydenckie oraz wybory do Kongresu będą miały wpływ na układ sił pomiędzy Demokratami i Republikanami. W ciągu zaledwie 6 tygodni musi dojść do konsensusu w dwóch ważnych sprawach – podniesienia limitu zadłużenia, który najpewniej zostanie wyczerpany w połowie grudnia, oraz co do wygasających z końcem roku ulg podatkowych. Jakiekolwiek większe napięcia będą pozytywnie wpływały na rynek złota – analogicznie do wydarzeń z lipca i sierpnia ubiegłego roku.