Investor Gold FIZ - Komentarz do wyceny z października 2014

Na dzień 31 października 2014 r. dokonano kolejnej miesięcznej wyceny certyfikatów inwestycyjnych Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, zgodnie z którą wartość jednego certyfikatu ustalono na 1543,02 zł, co oznacza spadek o 2,2% w stosunku do wyceny z 30 września 2014 r.

Październik był kolejnym miesiącem spadków na rynku metali szlachetnych. Cena złota spadła o 3,3%, srebra o 5,6% a platyny o 4,9%. Pallad jako jedyny zanotował wzrost – o 2,1%. Akcje spółek wydobywających złoto drugi miesiąc z rzędu zanotowały przecenę o 20%.

Spadek ceny złota, jaki miał miejsce pod koniec ubiegłego miesiąca, doprowadził do przebicia znaczącego wsparcia znajdującego się na poziomie 1180 USD/oz. Było ono bardzo istotne – powstrzymywało spadki przez ostatnie 16 miesięcy. W przeciwieństwie do sytuacji z kwietnia 2013 roku, kiedy poprzednio mieliśmy do czynienia z przełamaniem znaczącego wsparcia, tym razem nie doszło do natychmiastowej gwałtownej wyprzedaży. Spokojnie zareagowali m.in. inwestorzy w funduszach ETF, które nie zanotowały znaczących umorzeń.

Jako bezpośrednią przyczynę słabości złota komentatorzy wskazują wciąż silnego dolara amerykańskiego oraz znaczący spadek ceny ropy naftowej. „Czarne złoto” w październiku zostało przecenione o 10,8%, a w pierwszych dwóch dniach listopada – o kolejne 5%. Spadki na rynku surowców energetycznych w najbliższych tygodniach przełożą się na obniżki cen paliw płynnych na stacjach benzynowych, co spowoduje niższe niż oczekiwano poziomy globalnych wskaźników cen konsumpcyjnych. Przy niższej inflacji w najbliższych miesiącach może spaść zainteresowanie zakupami kruszcu.

30 listopada w Szwajcarii odbędzie się referendum, w którym trzy pytania będą odnosić się do polityki Szwajcarskiego Banku Centralnego (SNB) wobec zasobów złota. Najważniejsze z nich dotyczy propozycji, by udział złota w rezerwach walutowych wynosił nie mniej niż 20%. Gdyby większość obywateli opowiedziała się za tym rozwiązaniem, Szwajcaria musiałaby skupić z rynków światowych ok. 1800 ton złota, co stanowi ok. 70% rocznego wydobycia kruszcu. Jako że proces dostosowania miałby zająć 5 lat, SNB byłby jednym z bardziej znaczących podmiotów po stronie popytowej, odpowiadając za ok. 15% rocznych zakupów kruszcu. Taki scenariusz byłby pozytywny dla złota, stabilizowałby jego ceny i ograniczał wahania w dół. Do rozstrzygnięcia referendum można spodziewać się, że na rynek największy wpływ będzie miała sytuacja techniczna, która obecnie nie jest korzystna i sugeruje dalszą, przynajmniej kilkuprocentową przecenę.